Niro vom Homberg

Freiberger

Geb. 2023

Abstammung:

V: Novac vom Meierhof , MV: Hermitage